Thuê xe 45 chỗ

Thuê xe 45 chỗ: Hà Nội - Sơn Tây - Đồng Mô

Thuê xe 45 chỗ: Hà Nội - Sơn Tây - Đồng Mô

Giá đầu tuần: 2.900.000 VNĐ

Giá cuối tuần: 3.700.000 VNĐ

Chi tiết

Thuê xe 45 chỗ: Hà Nội - Hòa Bình

Thuê xe 45 chỗ: Hà Nội - Hòa Bình

Giá đầu tuần: 3.600.000 VNĐ

Giá cuối tuần: 4.400.000 VNĐ

Chi tiết

Thuê xe 45 chỗ: Hà Nội - Lào Cai

Thuê xe 45 chỗ: Hà Nội - Lào Cai

Giá đầu tuần: 13.200.000 VNĐ

Giá cuối tuần: 15.800.000 VNĐ

Chi tiết

Thuê xe 35 chỗ

Thuê xe 35 chỗ: Hà Nội - Sơn Tây - Đồng Mô - Hà Nội

Thuê xe 35 chỗ: Hà Nội - Sơn Tây - Đồng Mô - Hà Nội

Giá đầu tuần: 2.500.000 VNĐ

Giá cuối tuần: 3.500.000 VNĐ

Chi tiết

Thuê xe 35 chỗ: Hà Nội - Tam Đảo (Vĩnh Phúc) - Hà Nội

Thuê xe 35 chỗ: Hà Nội - Tam Đảo (Vĩnh Phúc) - Hà Nội

Giá đầu tuần: 3.000.000 VNĐ

Giá cuối tuần: 4.000.000 VNĐ

Chi tiết

Thuê xe 35 chỗ: Hà Nội - Hòa Bình

Thuê xe 35 chỗ: Hà Nội - Hòa Bình

Giá đầu tuần: 3.000.000 VNĐ

Giá cuối tuần: 4.000.000 VNĐ

Chi tiết

Thuê xe 29 chỗ

Thuê xe 29 chỗ: Đón tiễn sân bay

Thuê xe 29 chỗ: Đón tiễn sân bay

Giá đầu tuần: 900.000 VNĐ

Giá cuối tuần: 900.000 VNĐ

Chi tiết

Thuê xe 29 chỗ: Hà Nội - Sơn Tây - Đồng Mô - Hà Nội

Thuê xe 29 chỗ: Hà Nội - Sơn Tây - Đồng Mô - Hà Nội

Giá đầu tuần: 2.000.000 VNĐ

Giá cuối tuần: 2.600.000 VNĐ

Chi tiết

Thuê xe 29 chỗ: Hà Nội - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Thuê xe 29 chỗ: Hà Nội - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Giá đầu tuần: 2.500.000 VNĐ

Giá cuối tuần: 2.800.000 VNĐ

Chi tiết

Thuê xe 16 chỗ

Bảng giá thuê xe 16 chỗ ngồi

Bảng giá thuê xe 16 chỗ ngồi

Giá đầu tuần: 4,000,000

Giá cuối tuần: 4,500,000

Chi tiết

Cho thuê xe 16 chỗ đi cửa Lò

Cho thuê xe 16 chỗ đi cửa Lò

Giá đầu tuần: 6,500,000

Giá cuối tuần: 7,000,000

Chi tiết

Thuê xe 16 chỗ: Hà Nội - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Thuê xe 16 chỗ: Hà Nội - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Giá đầu tuần: 1.800.000 VNĐ

Giá cuối tuần: 2.200.000 VNĐ

Chi tiết

Thuê xe 4 chỗ

Thuê xe 4 chỗ đi Xuyên Việt

Thuê xe 4 chỗ đi Xuyên Việt

Giá đầu tuần: Đang cập nhật

Giá cuối tuần: Đang cập nhật

Chi tiết

Thuê xe 4 chỗ đi : Hà Nội – Huế

Thuê xe 4 chỗ đi : Hà Nội – Huế

Giá đầu tuần: Đang cập nhật

Giá cuối tuần: Đang cập nhật

Chi tiết

Thuê xe 4 chỗ: Hà Nội – Quảng Trị

Thuê xe 4 chỗ: Hà Nội – Quảng Trị

Giá đầu tuần: Đang cập nhật

Giá cuối tuần: Đang cập nhật

Chi tiết

Thuê xe cưới Hà Nội

Thuê xe cưới 45 chỗ

Thuê xe cưới 45 chỗ

Nội thành: Liên hệ

Có chờ ăn: Liên hệ

Ngoại thành: Liên hệ

Chi tiết

Thuê xe cưới 35 chỗ

Thuê xe cưới 35 chỗ

Nội thành: Liên hệ

Có chờ ăn: Liên hệ

Ngoại thành: Liên hệ

Chi tiết

Thuê xe cưới 29 chỗ

Thuê xe cưới 29 chỗ

Nội thành: 1.400.000 VNĐ

Có chờ ăn: 1.600.000 VNĐ

Ngoại thành: Liên hệ

Chi tiết

Thuê xe vip hạng sang

Thuê xe Toyota LandCruiser

Thuê xe Toyota LandCruiser

Giá đầu tuần: 3.000.000 VNĐ

Giá cuối tuần: 3.000.000 VNĐ

Chi tiết

Thuê xe Toyota Camry 2013

Thuê xe Toyota Camry 2013

Giá đầu tuần: Liên hệ

Giá cuối tuần: Liên hệ

Chi tiết

Thuê xe Limosine Krytal 3 khoang

Thuê xe Limosine Krytal 3 khoang

Giá đầu tuần: Liên hệ

Giá cuối tuần: Liên hệ

Chi tiết